BIG Znaki Drogowe - Traffic

Zabawki

Informacje

kulki carp gravity

Wspaniały Zestaw Znaków Drogowych, dzięki którym dziecko od najmłodszych lat uczy się cennych zachowań na drodze.Są to kopie oryginałów posiadające symbol po obu stronach.Zestaw zawiera znaki: Stop, uwaga niebezpieczeństwo, ruch w obu kierunkach, parking i kulki carp gravity przejście dla... Niniejsza praca koncentruje się na ewidencji, kategoryzacji i waloryzacji zabytków techniki związanych z górnictwem węgla kamiennego znajdujących się na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Wyróżniono w niej najcenniejsze przyrodniczo i kulturowo obszary warte ochrony...

Cena: 78,75
Dostępność: dostępny do tygodnia