BIG Znaki Drogowe - Traffic

Zabawki

Informacje

Wspaniały Zestaw Znaków Drogowych, dzięki którym dziecko od najmłodszych lat uczy się cennych zachowań na drodze.Są to kopie oryginałów posiadające symbol po obu stronach.Zestaw zawiera znaki: Stop, uwaga niebezpieczeństwo, ruch w obu kierunkach, parking i przejście dla... Niniejsza praca koncentruje się na ewidencji, kategoryzacji i waloryzacji zabytków techniki związanych z górnictwem węgla kamiennego znajdujących się na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Wyróżniono w niej najcenniejsze przyrodniczo i kulturowo obszary warte ochrony...

Cena: 78,75
Dostępność: dostępny do tygodnia