Nadeszła zima Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejsze karty pracy są przeznaczone dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Zawierają materiał z trzech obszarów: samoobsługi, uspołecznienia, rozwijania sprawności i umiejętności. Tematyka kart pracy odpowiada rozkładowi... Podręcznik omawia prawne regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawia fizjologiczny aspekt pracy. Dokładnie charakteryzuje ryzyko związane z praca w branży gastronomicznej. Omawia szkodliwość poszczególnych grup mikroorganizmów. Przedstawia zasady udzielania pierwszej...

Cena: 35,20
Dostępność: dostępny od ręki